Siekdami, kad visi mūsų klientų norai būtų įgyvendinti, dirbame taikome pačius naujausius darbų metodus. Sertek Media dirba su Agile metodologija, kuri užtikrina sėkmingą bendradarbiavimą su klientu, leidžia stebėti ir sekti projekto eigą. Metodologija sudaro šie etapai:

1.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja, o paslaugos gavėjas (užsakovas) priima taikomas metodikas kurios išskirstomos į du pagrindinius etapus:

1.1.1. Pirmasis etapas, kuris įgyvendinamas, prieš sutarties pasirašymą ir kuris apima Informacinės Architektūros ir Grafinio dizaino eskizo paruošimą bei skirstomas į sekančius poetapius:

1.1.1.1. Pirmuoju poetapiu, paslaugos gavėjas išsiaiškina užsakovo poreikius ir juos apibendrina.

1.1.1.2. Antruoju poetapiu, paslaugos teikėjas, paruošia Informacinę Architektūrą, pagal pateiktus užsakovo programos pageidavimus, kurią užsakovas tvirtina paslaugos priėmimo-perdavimo aktu.

1.1.1.3. Trečiuoju poetapiu, daromas grafino dizaino eskizas ir sukuriamas minimalaus funkcionalumo šablonas, kurį užsakovas tvirtina paslaugos priėmimo-perdavimo aktu.

1.1.1.4. Ketvirtuoju poetapiu, sudaromas pilnas funkcionalumo sąrašas, kurį turės kuriama programinė įranga, kurį užsakovas tvirtina paslaugų priėmimo-perdavimo aktu.

1.1.2. Antrasis etapas, kuris apima dizaino ir programinės įrangos sukūrimą bei testavimą, yra skirstomas į sekančius poetapius:

1.1.2.1. Dizaino sukūrimas pagal etapus patvirtintus pagal punktą 1.1.1.3. pateikiant užsakovui visus suderintus dizaino maketus, pagal pieštus eskizus ir privalomą funkcionalumą.

1.1.3.1. Programavimo darbai, pagal patvirtintus dizaino failus ir pasirašytus funkcionalumus pagal punktą 1.1.1.4.

1.1.4.1. Informacijos perkėlimo/importavimo darbai iš senosios sistemos (jei tokia buvo pateikta).

1.1.5.1. Testavimo paslauga, pagal aprašytus ir patvirtintus funkcionalumus.

1.1.6.1. Projekto pridavimas, pasirašant paslaugų priėmimo perdavimo aktą.

1.7. Paslaugos teikėjas  įsipareigoja tinkamai, kokybiškai ir per nustatytus terminus suteikti Užsakovui Projektą Sutartyje nustatyta tvarka bei sąlygomis. Projekto terminas gali būti nustatytas, tik atlikus 1.1.1.4. punktą.

Pasiruošę žengti kitą žingsnį?

SUSISIEKTI

SERTEK MEDIA kontaktai

Žalgirio g. 92, 5 a.,

LT-09303 Vilnius

Tel. 8 679 50071

info@sertekmedia.lt